Municipality of Nea Propontis


Οικισμοί Δήμου Νέας Προποντίδας
(Settlements of Nea Propontida Municipality)

greek

Νέα Μουδανιά (Έδρα Δήμου Νέας Προποντίδας)
Nea Moudania (Nea Propontis Municipality Headquarters)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

Saturday, March 21, 2020
Ο οικισμός των Νέων Μουδανιών είναι ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Κεντρικής Μακεδονίας και το σπουδαιότερο του Νομού Χαλκιδικής, λόγω της θέσης του στον Θερμαϊκό κόλπο και της μικρής απόστασής του από τη Θεσσαλονίκη. Τα Νέα Μουδανιά (συχνά αναφέρονται και ως Μουδανιά) είναι κωμόπολη και έδρα του Δήμου Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής. Αριθμούν σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011, 9.342 κατοίκους. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τις τουριστικές επιχειρήσεις και με την αλιεία. Στην κωμόπολη λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα (κάθε Τετάρτη) η μεγαλύτερη υπαίθρια λαϊκή αγορά της Χαλκιδικής.
Σήμερα η φυσιογνωμία του οικισμού προβάλλει έναν οικισμό αστικοποιημένο, με πολλές πλατείες και δρόμους με εμπορικές δραστηριότητες. Η αστικοποίηση του οικισμού ενισχύθηκε με τις επεκτάσεις, την αποξήρανση του έλους και το ρόλο που καλείται να έχει ως λιμάνι της περιοχής.
Ο οικισμός μετονομάστηκε σε Νέα Μουδανιά από Καργί (ή Γκαργκί) Λιμάνι το 1925. Τα πρώτα πρακτικά του Κοινοτικού Συμβουλίου που σώζονται χρονολογούνται το διάστημα 1925-2941. Ο οικισμός αναγνωρίστηκε ως Κοινότητα με το όνομα Καργί-Λιμάνι, με το Διάταγμα της 10.10.1924 (ΦΕΚ 259Α/1924) και προήλθε από την Κοινότητα Πορταριάς. Οι συνοικισμοί που αποτελούσαν αρχικά την Κοινότητα ήταν το Καργί-Λιμάνι και η Νέα Ποτίδαια. Η Κοινότητα αναγνωρίστηκε ως Δήμος με το Ν.Δ. 107/1946 (ΦΕΚ 209α/1946). Ο συνοικισμός Νέα Ποτίδαια αναγνωρίστηκε σε ιδιαίτερη Κοινότητα με το Ν.Δ. της 16.6.1926 (ΦΕΚ 217Α/1926).
Οι κάτοικοι προέρχονται από τα Μουδανιά της Μικράς Ασίας όπου κατοικούσαν σε διάφορα χωριά της περιοχής. Από διηγήσεις έχουν φτάσει έως τις μέρες μας οι συνθήκες διαβίωσης των πρώτων κατοίκων στα Νέα Μουδανιά. Στο Αρχείο της Διεύθυνσης Πολιτικής γης Πολυγύρου, δεν αναφέρεται καμία απαλλοτρίωση ή παραχώρηση αγιορείτικου αγροκτήματος προς εγκατάσταση των προσφύγων. Δεν έχει διασωθεί αντίστοιχη απόφαση της ΕΑΧ. Αντίθετα ο Σχινάς αναφέρεται σε ιδιωτικό τσιφλίκι. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εγκατάσταση έγινε σε δημόσιες γαίες προερχόμενες από την απαλλοτρίωση αυτού του ιδιωτικού τσιφλικιού, γαίες τις οποίες επίσης διαχειριζόταν η ΕΑΠ και η υπηρεσία Εποικισμού του Υπουργείου Γεωργίας. Η αρχική διανομή κλήρων έγινε και κυρώθηκε το 1930 και περιλάμβανε μόνο πρόσφυγες. Κάθε δικαιούχος έπαιρνε 6 ιδιοκτησίες, μεταξύ των οποίων ήταν οικόπεδο, ελαιώνας, άμπελος και αγρός. Η έκταση όλων αυτών ποίκιλε από 52 στρ έως 17 στρ. συνολικά, ανάλογα με τη θέση τους. Από τον Κτηματολογικό πίνακα του 1930, φαίνεται ότι τα αγροτεμάχια ήταν 2.390 και περιλάμβαναν κοινόχρηστα, ελαιώνες, αμπέλους, αγρούς, δρόμους, κήπους, έλη, αμμώδεις εκτάσεις και νεκροταφείο. Τα μισά προήλθαν από τον ελαιώνα. Ένα τμήμα ήταν έλος. Στην υπόλοιπη έκταση, εξαιρουμένου του ελαιώνα, είναι πιθανόν να συμπεριλαμβανόταν και μοναστηριακή ιδιοκτησία. Τα κοινόχρηστα αγροτεμάχια είχαν έκταση έως και 8 στρέμματα και οι αγροί από 1 έως και 25 στρέμματα. Η συνολική έκταση του αγροκτήματος ήταν 16.222 στρ. Η πρώτη διανομή αγρών, τεμάχιο της οποίας αποτελούσε και ο οικισμός, οριστικοποιήθηκε και κυρώθηκε με τον Νόμο 4857/1930. Ο κτηματολογικός πίνακας λειτουργεί ως κτηματολόγιο έως και σήμερα. Μετά την πρώτη διανομή του 1930, σημαντική ήταν η διανομή που έγινε το 1960 και αφορούσε αγροκτήματα, έλη, δρόμους, βοσκές κλπ. Η συμπληρωματική αυτή διανομή επικυρώθηκε με το 4424/ 1964 Νομοθετικό Διάταγμα. Το 1969 εκδόθηκε Απόφαση του Νομάρχη Χαλκιδικής που παραχωρούσε στην κυριότητα του Δήμου τα κοινόχρηστα του αγροκτήματος.

Ιστορία
(History)

Saturday, March 21, 2020
Πρόκειται για νέο οικισμό, δηλαδή οικισμό που ιδρύθηκε με την έλευση των προσφύγων, μετά το 1923. Σύμφωνα με πληροφορίες από μέρους του Δήμου, το 1920 υπήρχαν εκεί 168 κάτοικοι. Γύρω από τον τόπο εντοπίστηκαν ίχνη εγκατάστασης των κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων, δεν υπάρχει όμως καμία ιστορική μαρτυρία για την περιοχή. Τον προηγούμενο αιώνα η θέση λειτουργούσε ως «σκάλα» φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Πρόκειται για το Καργκί-λιμάν ή Στα λιοντάρια. Η ονομασία λιοντάρια ίσως προέκυψε ως ανάμνηση της Μονής της Λεοντίας στην οποία ανήκε η περιοχή ως μετόχι, τον 10ο αιώνα. Στην αρχή του 20ου αιώνα, ο Τούρκος μεγαλοκτηματίας Χατζη-Οσμάν δημιούργησε τον πρώτο συστηματικό ελαιώνα στη Χαλκιδική. Σε νεόφυτο τότε, ελαιώνα αναφέρεται και ο Ν. Σχινάς, κατά την περιήγησή του στην Χαλκιδική το 1886, ως ιδιοκτήτη όμως αναφέρει τον Χριστάκη Εφέντη. Η ταύτιση των δύο δεν είναι δυνατή λόγω μικρών αποκλίσεων στην ακριβή τους θέση και της διαφορετικής χρονολόγησή τους. Ο ελαιώνας του Χατζη-Οσμάν ο οποίος σώζεται στο μεγαλύτερο μέρος του ακόμα και σήμερα, στους λόφους ΒΔ των Νέα Μουδανιών, απαλλοτριώθηκε, κατά τον Αγροτικό Νόμο, υπέρ των ακτημόνων. Λέγεται ότι τον διαχειριζόταν επιστάτης που κατοικούσε στο παραδοσιακής μορφολογίας κτίσμα στο οποίο στεγάζεται σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο του τόπου. Ο επιστάτης αυτός αποχώρησε και δεν δικαιώθηκε κτήμα από τη διανομή. Το βοηθητικό σπίτι του ελαιώνα του Χατζη-Οσμάν χρονολογείται από το 2ο μισό του 19ου αιώνα, έχει διαστάσεις 7,0 επί 10,0 μ και είναι δομημένο από εμφανή λιθοδομή με ξύλινα διαζώματα. Σε απόσταση 100 μ περίπου από το σπίτι, βρίσκεται μικρό προσφυγικό παρεκκλήσι. Τα Νέα Μουδανιά κατοικήθηκαν το 1923. Η συγκέντρωση των κατοίκων συνεχίστηκε έως το 1924 οπότε συνολικά συγκεντρώθηκαν περίπου 200 οικογένειες από Μουδανιά, Ελιγμούς, Κουρί, Πελαδάρι, Μπαλιά, Κίο, Καλόλιμνο και Αρετσού.

ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2020 ®

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

Αξιοθέατα-Εκδηλώσεις
(Sights-Events)

Friday, February 21, 2020
Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών & Εργαλείων
Παραγάδια, καμάκια, αγκίστρια ομοιώματα από βάρκες μικρές και μεγάλες αλλά και εργαλεία που αντικαταστάθηκαν με σύγχρονα και τα οποία αποτελούσαν, μέρος της καθημερινή ζωής των ψαράδων αποτελούν πια το υλικό του πρώτου ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ που άνοιξε τις πύλες του το Μάρτιο του 2001 στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Το μουσείο έρχεται να καλύψει το κενό το οποίο υπήρχε στη χώρα μας, καθώς παρά τη πλούσια αλιευτική παράδοση που έχουμε σαν χώρα δεν υπήρχε μέχρι σήμερα ένας χώρος συγκέντρωσης και παρουσίασης των αντικειμένων.
Η ιδέα ανήκει στο Ναυτικό Όμιλο Μουδανιών, που τα μέλη του πρόσφεραν μια σημαντική συλλογή κοχυλιών από τις ελληνικές θάλασσες και συνέβαλαν στη διατήρηση των αλιευτικών αντικειμένων. Τρισδιάστατες αναπαραστάσεις τεχνικών αλιείας, όπως το νταλιάνι, η πεζότρατα, το γρι-γρι, ομοιώματα σκαφών, όπως η κωπήλατη τράτα και μηχανότρατα με γάστρα καραβόσκαρου καθώς και πλούσιο εικονογραφικό υλικό και εύληπτα κείμενα συμπληρώνουν τα σπάνια αλιευτικά αντικείμενα. Στο Μουσείο λειτουργεί επίσης αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που κατά καιρούς έχει φιλοξενήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας. Τέλος, το Μουσείο διαθέτει πωλητήριο αναμνηστικών ειδών, έναν όμορφα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο καθώς και χώρο στάθμευσης.

Λαογραφικό Μουσείο Βιθυνίας
Στο Μουσείο εκτίθενται οικιακά σκεύη, αγροτικά εργαλεία, φορεσιές, φωτογραφίες κ.λπ. από τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, το γενέθλιο τόπο των προσφύγων της περιοχής. Στοιχεία επικοινωνίας: Οικία Τούρκου Χατζή Οσμάν, Περιοχή Αλμύρας, 63200, Νέα Μουδανιά. Τηλ.: 23730 21368

Ιερός Ναός Παναγίας Κορυφινής
Οι λόφοι της «Παναγίας Κορυφινής» και του «Προφήτη Ηλία» προσφέρουν πανοραμική θέα της πόλης και της θάλασσας. Στο ψηλότερο σημείο της πόλης, το λεγόμενο λόφο της «Παναγίας Κορυφινής» βρίσκεται μια όμορφη εκκλησία βασιλική τρίκλιτη χτισμένη το 1975 μέσα σε ένα μαγευτικό περιβάλλον. Εκεί φυλάσσεται η ομώνυμη εικόνα που ταξίδεψε από την Καλόλιμνο της Μικράς Ασίας και γιορτάζεται μεγαλόπρεπα στις 8 Σεπτεμβρίου ενώ η μέρα αυτή είναι τοπική αργία. Αξίζει ακόμα να δείτε τον  ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου με το επιβλητικό τέμπλο, την ιδιαίτερη διακόσμηση και το ψηλό καμπαναριό καθώς και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου κτισμένο το 1996.

Γιορτή Σαρδέλας
Διοργανώνεται από το Δήμο Νέας Προποντίδας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ο Φάρος» τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Οι εκδηλώσεις διαρκούν μία εβδομάδα. Κλείνουν την Κυριακή με τη γιορτή της σαρδέλας, όπου διανέμονται δωρεάν ψητές σαρδέλες με λευκό κρασί. Γίνεται γλέντι μέχρι το πρωί.

Φεστιβάλ Θάλασσας
Στο Ανοιχτό θέατρο, κόσμημα της πόλης, χωρητικότητας 2.000 θεατών, φιλοξενούνται με τον τίτλο «Φεστιβάλ της Θάλασσας» ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες υψηλών απαιτήσεων σε ένα χώρο δίπλα στη θάλασσα, σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Διοργανώνεται από τον πολιτιστικό σύλλογο «Ο Φάρος» υπό την αιγίδα του Δήμου Νέας Προποντίδας.

© Sunspot Web Design 2015-2020 ®

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
+302374023330 & +306946676500
Υπεύθυνοι ιστοσελίδας :
Μαίρη Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Κατσαρίνης
ΕΔΡΑ : Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
e-mail :
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση
και γενικά η αναπαραγωγή των κειμένων της ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού. Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Sunspot Web Design, βάσει του νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975). Σημειώνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες για παρουσίαση σε έντυπο μέσο ή ιστοσελίδα, υποχρεούστε να αναφέρετε στην ίδια σελίδα και σε ευκρινές σημείο με link το website: https://halkidikigreece.gr/ ως πηγή των εικόνων.