Halkidiki Greece
Athos Agion Oros
Back
Next
Athos-Agion Oros


Άγιον Όρος Μοναστήρια
(Athos Monasteries)

athos logo
greek
Friday, February 21, 2020
Στο Αγιον Όρος τη στιγμή αυτή υπάρχουν και λειτουργούν με ιεραρχική τάξη 20 συνολικά μονές. Ο αριθμός αυτός είναι σταθερός και σύμφωνα με το καταστατικό χάρτη του Αγίου Όρους απαγορεύεται η ίδρυση εικοστής πρώτης μονής. Οι είκοσι Ιερές Μονές διαιρούνται σε πέντε τετράδες, καθεμιά από τις οποίες ασκεί ανά πενταετία για ένα έτος (από 1 Ιουνίου έως 31 Μαΐου του επομένου) την Ιερά Επιστασία. Οι μονές κάθε τετράδας αποστέλλουν κατ' έτος από ένα πρόσωπο με τα προσόντα που καθορίζονται και για τους αντιπροσώπους των μονών στην Ιερά Κοινότητα.
Οι Αθωνικές Μονές σήμερα είναι όλες κοινόβιες και από αυτές οι δεκαεπτά είναι ελληνικές, μία σερβική, μία ρωσική και μία βουλγαρική. Όλες οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους αποτελούν θρησκευτικά πνευματικά ιδρύματα και όλες χαρακτηρίζονται ως «Κυρίαρχες», «Βασιλικές», «Πατριαρχικές» και «Σταυροπηγιακές». Κυρίαρχες επειδή διατηρούν ιδιοκτησιακό και οργανωτικό αυτοδιοίκητο του χώρου τους, μη υποκείμενο σε κανένα περιορισμό ως προς τον αριθμό των μοναχών. Βασιλικές επειδή η ίδρυσή τους οφείλεται σε εντολή ή συνδρομή των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων ή η ίδρυσή τους επικυρώθηκε με αυτοκρατορικό χρυσόβουλο. Πατριαρχικές ονομάστηκαν αργότερα με την έκδοση πατριαρχικών σχετικών σιγιλλίων, όταν συνδέθηκαν με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, που ανέλαβε την πνευματική και μόνο εποπτεία τους. Σταυροπηγιακές γιατί κατά την ίδρυσή τους τοποθετήθηκε σε αυτές σταυρός, ο οποίος απεστάλη από το Οικουµενικό Πατριαρχείο.
Τα Μοναστικά ιδρύματα του Αγίου Όρους διακρίνονται σε έξι τάξεις: τις Ιερές Μονές, τις Σκήτες, τα Κελιά, τις Καλύβες, τα Καθίσματα και τα Ησυχαστήρια.
Σε περίπτωση που οι μοναχοί αυξηθούν τόσο πολύ, ώστε να δημιουργηθεί το αδιαχώρητο μέσα σ' αυτές, τότε κατοικούν σε σκήτες, κελιά κτλ. Και οι είκοσι ιερές μονές του Aγίου 'Oρους, καθώς και οι κοινοβιακές σκήτες, λόγω της φρουριακής τους διάταξης, εξωτερικά δίνουν την εντύπωση ενός ενιαίου οικιστικού συνόλου, που θυμίζει μικρή οχυρωμένη πολιτεία μεσαιωνικής εποχής.
Ο περίβολος, ακολουθεί την ανάλογη διαμόρφωση του εδάφους και είναι συνήθως τετράπλευρος ή πολυγωνικός. Πρόκειται για αμυντικό τείχος, ενισχυμένο κατά διαστήματα με πυργίσκους, επάλξεις, πολεμίστρες και καταχύστρες. Ένας μεγάλος και επιβλητικός πύργος συμπληρώνει τον οχυρωματικό χαρακτήρα του περιβόλου. Στα κτίσματα αυτά επικρατεί, κατά κανόνα, το ασύμμετρο και ακανόνιστο της βυζαντινής αντίληψης για την αρχιτεκτονική των κτισμάτων. Όσον αφορά την έκταση των συγκροτημάτων, αρχικά ήταν πολύ μικρότερη, από αυτή που βλέπουμε σήμερα, όπως είναι φανερό στις περισσότερες μονές.
Ο κεντρικός ναός κάθε μονής ονομάζεται, στο Άγιο Όρος, Καθολικό και ορθώνεται στο κέντρο βάρους του συγκροτήματος, στο μέσο της αυλής ελεύθερος. Η ελεύθερη αυτή θέση του, η μέγιστη επιμέλεια στην κατασκευή και η έλλειψη ξύλινων στοιχείων είναι οι λόγοι που εξασφάλισαν τη διάσωση των καθολικών και τα έκαναν να φτάσουν ως εμάς σήμερα ανέπαφα.
Συνήθως απέναντι από το καθολικό είναι η Τράπεζα. Η Τράπεζα χρησιμεύει για την κοινή εστίαση μοναχών και προσκυνητών. Οι περισσότερες είναι αγιογραφημένες και η κάτοψή τους έχει σχήμα σταυρού ή απλώς ορθογώνιου με κόγχη. Η τράπεζα έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις για να χωρέσει τον μεγάλο αριθμό μοναχών και προσκυνητών.
Οι Σκήτες (σύνολο καλυβών με εσωτερική διοίκηση, υπαγομένων σε κοινή κυρίαρχο μονή ως εξαρτήμα) είναι 12 και μπορούν να χωριστούν σε δύο ομάδες: τις κοινόβιες (σύστημα λειτουργίας και διοίκησης μιας μονής, κατά το οποίο είναι όλα κοινά) και τις ιδιόρυθμες(σύστημα λειτουργίας και διοίκησης μιας μονής, κατά το οποίο ο κάθε μοναχός είναι δυνατόν να αποκτήσει δική του περιουσία). Βρίσκονται κατεσπαρμένες σε ολόκληρη τη χερσόνησο, πέντε στο νότιο τμήμα, τέσσερις στη μέση και τρεις βορειότερα.

Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας
(Megistis Lavras Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Πρώτη (1η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 963
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Μοναχός Αθανάσιος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στην κοίμηση του Αθανασίου
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 5 Ιουλίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 79
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023754
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-megistis-lauras/odiporiko/199/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.17114, 24.38185

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας μπορεί να θεωρηθεί η μήτρα του κοινοβιακού μοναχισμού του Άγιου Όρους. Ιδρύθηκε το 963 από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Αποτέλεσε πρότυπο για όλες τις Ιερές Μονές, όχι μόνο για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, αλλά και για τη δομή των κτιριακών της εγκαταστάσεων. Ο αγιορειτικός μοναχισμός οφείλει την ιδιαιτερότητά του - κατά ένα ποσοστό - στη Μεγίστη Λαύρα. Σήμερα, η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας κατέχει την πρώτη θέση στην ιεραρχία των αθωνικών Μονών. Ηγούμενός της είναι ο Αρχιμανδρίτης Πρόδρομος.
Η συνολική μορφολογία της Μονής έχει κοινά στοιχεία με εκείνη των βυζαντινών Οχυρών. Περιβάλλεται από υψηλά τείχη σε σχήμα επιμηκυμένου εξαγώνου. Κατά διαστήματα υπάρχουν τετράγωνοι Πύργοι, επάλξεις με περιδρόμους, προμαχώνες και πολεμίστρες. Η είσοδος της Μονής βρίσκεται προς τη βορειοδυτική γωνία της. Το Διαβατικό καλύπτεται από ημικυλινδρικό θόλο και πάνω από τον θόλο βρίσκεται Παρεκκλήσιο. Ο διπλός πυλώνας της εισόδου ενισχύεται εξωτερικά από τείχος με επάλξεις και προστατευτικούς Πύργους.
Κοντά στην είσοδο είναι το Αρχονταρίκι. Η αυλή της Μονής είναι εκτεταμένη. Στο μέσο περίπου της αυλής βρίσκονται το Καθολικό με τη Φιάλη που είναι η αρχαιότερη του Αγίου Όρους, καθώς και δύο Παρεκκλήσια. Απέναντι και δυτικά του Καθολικού, η Τράπεζα και το Μαγειρείο. Στο εσωτερικό του περιβόλου είναι κτισμένες οι Πτέρυγες με τα Κελιά των μοναχών. Τα παράθυρά τους και οι πρόβολοι που σχηματίζουν είναι εστραμμένα προς την αυλή. Στο σύνολο του μοναστηριακού συγκροτήματος περιλαμβάνονται επίσης το Συνοδικό, το Σκευοφυλάκιο, η Βιβλιοθήκη, εργαστήρια και αποθηκευτικοί χώροι. Έξω από τη Μονή βρίσκεται ο κήπος, το Κοιμητήριο, τα βοηθητικά κτίσματα και ο Αρσανάς.
H ακμή της Μεγίστης Λαύρας άρχισε από την ίδρυσή της. Στο τέλος του 10ου αιώνα έχει εκατόν εξήντα μοναχούς, ενώ τον 11ο αιώνα επτακόσιους. Ο χρυσός αιώνας της Μονής θεωρείται ο 14ος, κατά τον οποίο μόνασαν σε αυτήν πολλοί άγιοι πατέρες - μεταξύ των οποίων και ο μεγάλος ησυχαστής άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Κατά την διάρκεια του 15ου αιώνα δέχθηκε πολλαπλές πειρατικές επιδρομές και υπέστη καταστροφές, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση του ιδιορρύθμου τρόπου λειτουργίας προκειμένου να λειτουργεί στοιχειωδώς. Εκμεταλλευόμενοι οι μοναχοί της την αναγνώριση ορισμένων ευνοϊκών προνομίων, κατάφεραν κατά το τέλος του 15ου αιώνα, να αποκαταστήσουν κατεστραμμένα κτίρια και αγιογράφησαν εκ νέου το Καθολικό και τα Παρεκκλήσιά του. Στις 25 Μαρτίου 1575, η Μονή επανήλθε στο κοινοβιακό σύστημα με Σιγίλλιο του Πατριάρχου Ιερεμία του Γ΄. Η νέα της ακμή συνοδεύτηκε με καταβολή φόρων για λογαριασμό και άλλων Μονών και κράτησε μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, οπότε περιέπεσε σε μαρασμό και αργότερα πάλι στην ιδιορρυθμία.
Στα μέσα του 18ου αιώνα ιδρύθηκε στη Μονή το παλαιότερο τυπογραφικό εργαστήριο το οποίο λειτούργησε στον Ελλαδικό χώρο. Ειδικότερα η βιβλιοθήκη της Μεγίστης Λαύρας είναι η μεγαλύτερη συλλογή χειρογράφων (2242 χειρόγραφα) στο Άγιο Όρος και η 3η παγκοσμίως. Κατά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης η Λαύρα είχε 117 μοναστηριακούς μοναχούς και 448 εξαρτηματικούς - ερημίτες, σκητιώτες και κελιώτες - πολλοί εκ των οποίων συμμετείχαν ενεργά σε αυτήν. Η γεωγραφική έκταση της Μονής είναι η μεγαλύτερη του Αγίου Όρους - 72.000 στρέμματα. Έχει Εξαρτήματά της τρεις Σκήτες, εξήντα Κελιά, εξήντα Ησυχαστήρια, έξι Καθίσματα και αρκετά Ερημητήρια στην ευρύτερή της περιοχή. Λειτουργεί κοινοβιακά από το 1980 με Σιγίλλιο του Πατριάρχη Δημητρίου.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Στον λιμανάκι της μονής Μεγίστης Λαύρας, το Μανδράκι, ο οχυρωτικός πύργος του αρσανά βρίσκεται πάνω βραχώδες νησάκι και περιστοιχίζεται από τοίχος φρουριάκο και κινητή γέφυρα ενώ οι αρσανάδες βρίσκονται κάτω στο λιμανάκι, το οποίο έχει μπούκα 5μ. Διαθέτει ένα οχυρωτικό τοίχος προς τη μεριά της θάλασσας, με επάλξεις και περίδρομο, φράγμα αμυντικό για εχθρούς και ανέμους που δέρνουν όλη τη βόρεια ακτή και το λιμανάκι της μονής. O Αρσανάς απέχει δεκαπέντε λεπτά πορείας από την Μονή και έχει παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου της Αρμενίας. H Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας έχει Ψαρόσπιτα στον Αρσανά της στο «Μανδράκι», στον μικρό Όρμο Βελλά. Βόρειά του υπάρχει γραφικό πέτρινο γεφύρι, καθώς και στη Μορφωνού. Όλες οι περιοχές των Εξαρτημάτων της, όπως οι τρείς Σκήτες και οι περιοχές των Κελιών της, διαθέτουν μικρούς Αρσανάδες με Ψαρόσπιτα. Όσον αφορά στην ιστορική εξέλιξη του συγκροτήματος, το καραβοστάσιο κατασκευάστηκε πρώτο και ακολούθησε η δόμηση της αποθήκης. Ο μικρός αρσανάς και το εργατόσπιτο οικοδομήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα.

ΠΥΡΓΟΙ

Στο δυτικό τείχος της Ιεράς Μονής Mεγίστης Λαύρας ορθώνεται επιβλητικός, ο Πύργος του «Τσιμισκή» . Είναι κτίσμα του 10ου αιώνος, έχει ύψος 24 μέτρα και χωρίζεται σε τέσσερα πατώματα. Στο επάνω πάτωμα υπάρχει το Παρεκκλήσιο του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, καθώς και αίθουσα στην οποία στεγάστηκε κατά την τουρκοκρατία η Βιβλιοθήκη της Μονής. Σύμφωνα με επιγραφές, ο Πύργος και οι γύρω πολεμίστρες ανακαινίστηκαν κατά τον 16ο και 17ο αιώνα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η Ιερά Μονή Mεγίστης Λαύρας έχει τα περισσότερα Εξαρτήματα από όλες τις Μονές του Αγίου Όρους. Τρείς Σκήτες από τις δώδεκα του Αγίου Όρους υπάγονται στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Οι δύο είναι σε μορφή οικισμού, όπως η Σκήτη της Αγίας Άννας και η Σκήτη της Αγίας Τριάδος. Βρίσκονται στη νοτιοδυτική πλευρά της αθωνικής χερσονήσου. Η τρίτη είναι η Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, σε μορφή ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος και βρίσκεται επάνω από τον Ακράθωνα. Έχει Καθίσματα, πολλά Κελιά και Ησυχαστήρια, συγκεντρωμένα ή διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της, καθώς και Ερημητήρια σε δυσπρόσιτες περιοχές. Παλαιότερα υπήρχαν και άλλες Σκήτες οι οποίες καταργήθηκαν. Σήμερα είναι περιοχές Κελιών και Ησυχαστηρίων.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Βατοπεδίου
(Vatopediou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Δεύτερη (2η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 4ος αιώνας ή μεταξύ 972 και 985
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Αυτοκράτωρ Θεοδόσιος Α' ή Μοναχοί Αθανάσιος, Νικόλαος, Αντώνιος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 25 Μαρτίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 148
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377041488 & +302377888088
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://www.vatopedi.gr/
● e-mail: &
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.31426, 24.21108

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Iερά Μονή Βατοπεδίου βρίσκεται στο μέσο περίπου της βορειοανατολικής πλευράς της χερσονήσου και στο άκρο ενός μεγάλου όρμου. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα ιδρύθηκε το 972. Σε παλαιά έγγραφα συναντάται με την ονομασία «Λαύρα Βατοπεδίου». Ιδιαίτερη ακμή παρουσιάζει μετά τον 11ο αιώνα. Την εποχή εκείνη προσαρτώνται σ' αυτήν πολλές Μονές που μετατρέπονται σε εξαρτήματά της. Υπέστη καταστροφές από επιδρομές Καταλανών πειρατών και Τούρκων κατακτητών, ενώ επανειλημμένα, στην ιστορική της διαδρομή, βρέθηκε σε δεινή οικονομική θέση. Ενισχύθηκε από Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, από Βαλκάνιους Ηγεμόνες και, αργότερα, από Τσάρους. Στηρίχθηκε και από δυτικούς Ηγεμόνες, σε ορισμένες περιόδους.
Το κτιριακό της συγκρότημα είναι ιδιαίτερα επιβλητικό, λόγω της δομής και του μεγέθους του. Η είσοδος περιλαμβάνει πυλώνα με διπλή πύλη και Διαβατικό. Μετά την είσοδο εκτείνεται η μεγάλη πλακόστρωτη αυλή. Εκεί βρίσκεται το Καθολικό με τη Φιάλη, την Τράπεζα, Παρεκκλήσια, το Σκευοφυλάκιο και άλλα, αυτοτελή κτίσματα. Οι Πτέρυγες σχηματίζουν πολυγωνικό σχήμα με καθαρά φρουριακό χαρακτήρα, με επάλξεις και με εννέα συνολικά Πύργους.
Με Σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου Α΄ η Iερά Μονή Βατοπεδίου έγινε κοινοβιακή, το 1990. Κατέχει από τον 11ο αιώνα τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία των αθωνικών Μονών. Εκπρόσωπος της Μονής αναλαμβάνει καθήκοντα Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους ανά πενταετία. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους αυτός, μαζί με τους αντιπροσώπους των Iερών Μονών Κουτλουμουσίου, Καρακάλλου και Σταυρονικήτα αποτελούν τη δεύτερη μόνιμη τετράδα Μονών που, κυκλικά, ανά πενταετία και για ένα έτος συγκροτούν την Ιερά Επιστασία.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Είναι ο αρχαιότερος από τους αρσανάδες του Αγίου Όρους και κτίστηκε το 1496 απο τον ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας Στέφανο Βοεβόδα. Περιλαμβάνει παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου και ανακαινίστηκε το 1672. Δίπλα του είναι το κτίριο της σιταποθήκης κτισμένο το 1820. Τα κτίρια, τα οποία είναι διατεταγμένα κατά μήκος της παραλίας, ορίζουν το συγκρότημα του αρσανά, το οποίο περιλαμβάνει το κτίριο του αρσανά, επτά μικρότερους αρσανάδες, δυο εργατόσπιτα, μια σιταποθήκη, μια ερειπωμένη χορταποθήκη, τέσσερα μικρά κηπόσπιτα καθώς και μια κρήνη. Δεσπόζουσα θέση στο μέσο του συνόλου των κτισμάτων κατέχει ο αρσανάς, δυτικά του οποίου βρίσκονται οι αποθήκες και τα κηπόσπιτα ενώ ανατολικά οι αρσανάδες και τα εργατόσπιτα. Ο αρσανάς περιλαμβάνει στο ισόγειο δυο καραβοστάσια και στον όροφο δωμάτια κελιών και ένα ναΰδριο.

ΠΥΡΓΟΙ

Μεταξύ των εννέα Πύργων που συμβάλουν στη συνολική μορφολογία της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου ξεχωρίζει ο Πύργος του Καμπαναριού του 1427. Επίσης, ο βυζαντινός Πύργος της Μεταμορφώσεως - με μεταγενέστερες μεταβυζαντινές προσθήκες - οι δύο αμυντικοί Πύργοι αμφίπλευρα της εισόδου της Μονής και ο ιστορικός Πύργος της Παναγίας, 16ου αιώνα, κτισμένος πάνω στον αρχικό βυζαντινό Πύργο. Εκτός Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο βυζαντινός Πύργος της «Κολιτσούς», εκεί όπου βρισκόταν η αρχαία Μονή του «Καλετζή».

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου έχει δύο Σκήτες: την Ιερά Σκήτη Αγίου Δημητρίου και την Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέα. Έχει επίσης είκοσι έξι Κελιά και ένα Κάθισμα.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Ιβήρων
(Ivirwn Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Τρίτη (3η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 976 ή 10ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Ιωάννης ο Ίβηρ και Ιωάννης ο Τορνίκιος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: Κοίμηση της Θεοτόκου
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 15 Αυγούστου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 32
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023643
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-ivirwn/odiporiko/195/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.24507, 24.28504

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Ιερά Μονή Ιβήρων κατέχει την τρίτη θέση στην ιεραρχία των Μονών του Αγίου Όρους και βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της αθωνικής χερσονήσου, επάνω σε μικρό όρμο. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα, ως «Μονή του Κλήμεντος». Το 980 ομάδα Γεωργιανών μοναχών προερχόμενη από τη Μεγίστη Λαύρα την επέκτεινε και τη διαμόρφωσε σε Λαύρα. Μετά το 1010 έλαβε τη σημερινή της ονομασία, προς τιμήν των Κτητόρων της. Κατά τους 10ο και 11ο αιώνα προσαρτήθηκαν σ’ αυτή πολλά μονύδρια, όπως του «Κολοβού», του Προφήτου Ηλιού, του «Σισίκου» και άλλα. Καταστράφηκε πολλές φορές από πειρατές και κυρίως από τους Φράγκους, το 1259. Κατά το δέκατο πέμπτο αιώνα, η Ιερά Μονή Ιβήρων βρέθηκε σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο. Ανέκαμψε στη συνέχεια, μετά από ενισχύσεις Γεωργιανών και Ρουμάνων Ηγεμόνων, αλλά και Οικουμενικών Πατριαρχών, περνώντας νέα περίοδο ακμής.
Η Ιερά Μονή Ιβήρων προσέφερε πολλά στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821. Στα χρόνια που επακολούθησαν, μεγάλο μέρος της Μονής καταστράφηκε από πυρκαγιές αλλά, με τα έσοδα των πολλών της Μετοχιών, ανοικοδομήθηκε. Ως μοναστηριακό συγκρότημα είναι μεγάλο και επιβλητικό. Η είσοδός της, με το Διαβατικό, είναι στη βορεινή πλευρά. Στο ανατολικό τμήμα της αυλής βρίσκεται το Καθολικό. Απέναντί του, το μεγάλο Κωδωνοστάσιο και στη συνέχεια, η Τράπεζα από τη μια πλευρά και το κτίριο της Βιβλιοθήκης από την άλλη. Τα κτίρια της αυλής περιβάλλονται από τις Πτέρυγες που σχηματίζουν τετράπλευρο, όπου υπάρχουν κατά ζώνες τα Κελιά των μοναχών, οι χώροι διοικήσεως της Μονής, ο Πύργος, το Αρχονταρίκι, το νέο Σκευοφυλάκιο - Εικονοφυλάκιο - Βιβλιοθήκη - Συνοδικό και άλλοι βοηθητικοί χώροι.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αρσανάς της μονής Ιβήρων με τον επιβλητικό πύργο του. Tο νεώριο της μονής, καλύπτεται από τον ισχυρό πύργο με θέσεις για τα πλοιάρια στο κάτω μέρος και παρεκκλήσια στο τελευταίο όροφο. O ιστορικός αυτός πύργος επικοινωνούσε με τη μονή με υπόγεια σήραγγα. Στην ιερά Μονή Ιβήρων ανήκουν τα περισσότερα μικρά καταλύματα μοναχών - ψαράδων και των μικρών σκαφών τους. Τα περισσότερα Ψαρόσπιτα βρίσκονται στα παράλια προς Καλλιάγρα ενώ δύο πολύ χαρακτηριστικής μορφολογίας, προς την αντίθετη πλευρά. Το ένα, με έξι Κελιά και έξι χώρους για σκάφη, κτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα. Το συγκρότημα του αρσανά βρίσκεται στα βορειοανατολικά του μοναστηριού και δίπλα στην θάλασσα και περιλαμβάνει έναν αρσανά μετά πύργου, ένα μικρότερο καραβοστάσιο καθώς και δυο εργατόσπιτα. Τα εργατόσπιτα βρίσκονται προσαρτημένα στον αρσανά, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα ενιαίο παραθαλάσσιο οικιστικό συγκρότημα. Στην περιοχή του λιμανιού και νοτιοανατολικά του πύργου του αρσανά έχουν οικοδομηθεί το κάθισμα της Παναγιάς, ένα ψαρόσπιτο καθώς και ένας μικρός αρσανάς ενώ ένας ακόμη μικρός αρσανάς εντοπίζεται βορειοδυτικά του πύργου. Ο πύργος του αρσανά χρονολογείται το 1626 και αποτελεί το παλαιότερο κτίσμα από αυτά που σώζονται σήμερα. Πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα έγινε η προσάρτηση του μικρότερου καραβοστασίου και κατόπιν ακολούθησε η κατασκευή των εργατόσπιτων. Στα τέλη του 18ο αιώνα χρονολογείται το ψαρόσπιτο ενώ στα τέλη του 19ου αιώνα κατασκευάστηκαν οι δυο μικροί αρσανάδες.

ΠΥΡΓΟΙ

Ο αμυντικός Πύργος της ιεράς Μονής Ιβήρων βρίσκεται στη νότια πλευρά της. Η ανέγερσή του ολοκληρώθηκε το 1513, στο άκρο του προστατευτικού της περιβόλου, όπου πρόσφατα ανοικοδομήθηκε αντίστοιχη Πτέρυγα. Σε μικρή απόσταση από αυτόν υπάρχει ο αμυντικός Πύργος του Αρσανά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικής τυπολογίας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η ιερά Μονή Ιβήρων έχει ως Εξαρτήματα, τη Σκήτη Τιμίου Προδρόμου, επονομαζόμενη και ιβηριτική, δέκα Καθίσματα και είκοσι έξι Κελιά.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Χιλανδαρίου
(Chilandariou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Τέταρτη (4η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1197 ή τέλη 10ου αιώνα
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Χιλανδάρης ή Χελανδάριος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Σέρβικη
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: Εισόδια της Θεοτόκου
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 21 Νοεμβρίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 58
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023797
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.hilandar.org/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.34004, 24.12133

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Απόμακρα από τη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της αθωνικής χερσονήσου, βρίσκεται το μεγαλόπρεπο μοναστηριακό συγκρότημα της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου. Το όνομα της προήλθε κατά πάσα πιθανότατα από το Γεώργιο Χιλανδάριο, ιδρυτή και κτήτορα της Μονής. Για πρώτη φορά αναφέρεται ως ελληνικό μοναστήρι το 1076, τελείως έρημο και αποσβησμένο. Το 1198 ο Αυτοκράτορας Αλέξιος Γ΄ ο Άγγελος έθεσε την εγκαταλειμμένη Μονή στην εξουσία του Στέφανου Νεμάνια, βασιλιά της Σερβίας και του Ράτσκο δευτερότοκου γιού του, ως αιώνιο δώρο στους Σέρβους. Ο δεύτερος είχε προηγουμένως εγκαταλείψει τα εγκόσμια, έφτασε στον Άθωνα και εκάρη μοναχός, με το όνομα «Σάββας». Τον ακολούθησε στη συνέχεια και ο Βασιλιάς πατέρας του, που έλαβε το όνομα «Συμεών». Οι δύο αυτοί ανήγειραν την Ιερά Μονή, την πλούτισαν με αμύθητους θησαυρούς και την έκαναν πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο του λαού τους, από τον 13ο αιώνα. Την Ιερά Μονή ενίσχυσαν στη συνέχεια οι μετέπειτα Σέρβοι Ηγεμόνες, Βασιλιάς Μιλούτιν, ο Τσάρος Δουσάν, ο Πρίγκηπας Λάζαρος, ο Δεσπότης Βράγκοβιτς και άλλοι.
Μεγάλη είναι και η έκταση που απέκτησε η Μονή από την «μία θάλασσα ως την άλλη», με την προσάρτηση των άλλοτε μονυδρίων Σκορπιού, Κομιτίσσης, Καλύκα, Στροβηλαίας και της Μονής του Ζυγού. Η Μονή του Ζυγού τότε ήταν τέταρτη στην αγιορειτική ιεραρχία, θέση που πήρε η Μονή Χιλανδαρίου και κατέχει ως σήμερα. Το 1896 επανδρώθηκε από Σέρβους μοναχούς, μετά την επίσκεψη του Σέρβου Βασιλιά, Αλέξανδρου Οβρένοβιτς. Στην απελευθέρωση της Μακεδονίας οι Σέρβοι μοναχοί πρωτοστάτησαν υπέρ της ενώσεως του Αγίου Όρους με την Ελλάδα.
Η ιερά Μονή σχηματίζει ένα μεγάλο και ακανόνιστο πολύγωνο με ιδιαίτερα προστατευμένη την πύλη της, που εισέρχεται κανείς μέσω διπλών εισόδων. Μέσα στην ευρύχωρη αυλή δεσπόζει στα ανατολικά υψηλός Πύργος, που αποδίδεται στον ιδρυτή της, Άγιο Σάββα και στο μέσον, γραφικό σύνολο που το αποτελούν ο Καθολικός Ναός, η Φιάλη και τα κυπαρίσσια πλησίον της. Πολύμορφη η αρχιτεκτονική των κτισμάτων και των Πύργων της, ανταποκρίνεται και στις διάφορες φάσεις της Μονής.
Η ιερά Μονή δοκιμάστηκε από πυρκαγιές το 1722 και το 1891. Αλλά και πρόσφατα, την 4η Μαρτίου του 2004, οπότε καταστράφηκε το 50% της έκτασής της περιλαμβάνοντας τη δυτική Πτέρυγα, μέρος της βόρειας Πτέρυγας μέχρι το Πύργο του Αγίου Σάββα και το «Λευκό Κονάκι» (Ανατολική Πτέρυγα) σε μία έκταση σε κάλυψη 2.000 μ2 και σε δομημένους χώρους 10.000 τ.μ..
Η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου αριθμεί 30 μοναχούς, ενώ έχει και αρκετούς εξαρτηματικούς που ζουν σε Κελιά της. Ανά πενταετία, εκπρόσωπός της αναλαμβάνει καθήκοντα Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, ο οποίος, μαζί με τους αντιπροσώπους των ιερών Μονών Ξηροποτάμου, Αγίου Παύλου και Οσίου Γρηγορίου αποτελούν την τετραμελή Ιερά Επιστασία. Οι Μονές αυτές συναποτελούν - σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη - την 4η μόνιμη τετράδα Μονών που κυκλικά, ανά πενταετία και για ένα έτος συγκροτούν την Ιερά Επιστασία.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Η μονή Χιλανδαρίου έχει την ιδιαιτερότητα να έχει δύο αρσανάδες, επειδή η εδαφική της έκταση αποτελεί εγκάρσια λωρίδα της Αθωνικής χερσονήσου και καταλήγει στις δύο θάλασσες που την περιβρέχουν. Ο αρσανάς προς τον Θρακικό πέλαγος, απέχει 2,5χλμ. από την μονή, παρουσιάζει ενδιαφέρον σαν κτίσμα. Κοντά του διασώζονται και λίγα εργατόσπιτα και το λεγόμενο Καραούλι. Ο αρσανάς στην νότια θάλασσα, ονομάζεται Γιοβάντσα και απέχει 8,5χλμ. από την μονή. Παρουσιάζει τυπολογικό ενδιαφέρον, με εσωτερική σκάλα που συνδέει τον αρσανά με τον όροφο. Λόγω των συχνών κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην βόρεια θάλασσα, ιδιαίτερα τον χειμώνα, η μονή Χιλανδαρίου χρησιμοποιεί κατά κανόνα τον αρσανά της Γιοβάντσας παρ' όλη την χιλιομετρική του απόστασή από αυτήν.  Αυτό το συγκρότημα της βορειανατολικής πλευράς βρίσκεται ανατολικά του μονυδρίου του Αγίου Βασιλείου και βορειοδυτικά του πύργου του Μιλούτιν. Περιλαμβάνει τον αρσανά, μια αποθήκη και δυο μικρά εργατόσπιτα. Η αποθήκη βρίσκεται προσαρτημένη δυτικά του αρσανά. Τα εργατόσπιτα, το ένα δίπλα στο άλλο, περιβάλλονται από φράχτη και χωροθετούνται κοντά στην ακτογραμμή και δυτικά του αρσανά. Ο αρσανάς είναι διώροφος, με καραβοστάσιο στο ισόγειο και κελιά και αποθήκη στον όροφο. Σε πρώτη φάση, το συγκρότημα του αρσανά φαίνεται ότι διέθετε μόνο ένα ισόγειο καραβοστάσιο και κατόπιν ακολούθησε η κατασκευή του ορόφου. Τα συνοδευτικά κτίσματα κατασκευάστηκαν μετά τον 18ο αιώνα.

ΠΥΡΓΟΙ

Στο μέσο των δύο τμημάτων της ανατολικής Πτέρυγας της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου βρίσκεται ο επιβλητικός Πύργος του Αγίου Σάββα, που οριοθετεί το βορειοανατολικό άκρο του αρχικού της περιβόλου. Η ανέγερσή του αποδίδεται - το 1200 - στον ιδρυτή της, στον οποίο οφείλει και την ονομασία του. Ανακαινίστηκε στις αρχές του 14ου και στα τέλη του 17ου αιώνα. Στη νότια Πτέρυγα της Μονής βρίσκεται ο Πύργος του Αγίου Γεωργίου, καθώς και ένας νεότερος Πύργος του 1784. Στο ενδιάμεσο της απόστασης προς τον Αρσανά βρίσκεται ο Πύργος του Μιλούτιν, εντυπωσιακός αρχιτεκτονικά, που οφείλει το όνομα του στο Σέρβο Βασιλιά που τον έκτισε το 1302. Ψηλός και ισχυρός Πύργος έχει στον τελευταίο του όροφο Παρεκκλήσι της Μεταμόρφωσης. Τέλος, στο συγκρότημα του Παλιομονάστηρου, κοντά στον Αρσανά της Μονής βρίσκεται ο Πύργος του Αγίου Βασιλείου που κτίστηκε γύρω στο 1300, επίσης από τον Μιλούτιν. Σήμερα αποτελεί Κάθισμα της Μονής.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου έχει ως Εξαρτήματά της είκοσι έξι Κελιά, από τα οποία δύο κοντά στο μοναστήρι και τα υπόλοιπα στις Καρυές. Από τα Κελιά αυτά είναι κατοικήσιμα τα ένδεκα. Εξάρτημά της είναι και το ιστορικό Κάθισμα του Αγίου Βασιλείου πρώην μονύδριο, σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων. Τέλος, διαθέτει ένα ιστορικότατο Ησυχαστήριο στις Καρυές.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Διονυσίου
(Dionisiou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Πέμπτη (5η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1375 ή 14ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: όσιος Διονύσιος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στη γέννηση του Τιμίου Προδρόμου
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 24 Ιουνίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 36
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023687
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-dionusiou/odiporiko/192/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.1684, 24.27428

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Ιερά Μονή Διονυσίου βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της χερσονήσου, μεταξύ των Ιερών Μονών Γρηγορίου και Αγίου Παύλου. Είναι κτισμένη σε απόκρημνο βράχο, 80 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Ιδρύθηκε μετά τα μέσα του 14ου αιώνα απο τον όσιο Διονύσιο, καταγόμενο από την Κορησσό της Καστοριάς. Την ουσιαστική βοήθεια για την αποπεράτωσή της έδωσε ο Αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Αλέξιος Γ' Κομνηνός. Τη βασιλική χορηγία επανέλαβαν και άλλοι Αυτοκράτορες, ενώ μετά την άλωση ευεργέτησαν τη Μονή πολλοί Ηγεμόνες της Μολδοβλαχίας.
Το 1535 η Μονή καταστράφηκε στο μεγαλύτερό της μέρος από πυρκαγιά. Η ανατολική Πτέρυγα σύντομα ανοικοδομήθηκε με έξοδα του Μολδαβού Ηγεμόνα Πέτρου Δάρες, ενώ η εξαώροφη δυτική Πτέρυγα με τους πολλούς εξώστες προς την θάλασσα ανεγέρθηκε από τον Αλέξανδρο Λεπουσνεάνου. Η γυναίκα του Ρωξάνδρα εξαγόρασε τα μετόχια, τα οποία απαλλοτρίωσε ο Σουλτάνος Σελήμ Β΄. Αργότερα, οι ευεργέτες απο τη Χαλκιδική Μπόιος και Λάταρος έκτισαν την επταώροφη νότια πλευρά προς τον κήπο, ενώ άλλοι με χορηγίες έκτισαν τα κτίρια του Αρσανά της.
Το κτηριακό συγκρότημα της Μονής έχει ιδιαίτερο φρουριακό χαρακτήρα που τονίζεται απο τον απότομο βράχο πάνω στον οποίο είναι κτισμένη. Η μορφολογία της χαρακτηρίζεται από τους πολύμορφους και πολυεπίπεδους κλειστούς και ανοικτούς εξώστες πάνω σε ξύλινους προβόλους.Η είσοδος γίνεται από στενό διαβατικό από την ανατολική της πλευρά. Η κάτοψή της έχει σχήμα ακανόνιστο. Η αυλή της, στην οποία κυριαρχεί το Καθολικό με τον Πύργο απέναντί του είναι μικρή και πολυγωνική.
Η Ιερά Μονή Διονυσίου είναι πέμπτη στην ιεραρχία των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Mετατράπηκε σε κοινόβιο το 1805, με Σιγίλλιο του Πατριάρχη Καλλινίκου του Ε΄. Στην Ιερά Μονή εγκαταβιώνουν σαράντα πέντε μοναχοί και άλλοι δέκα στα Εξαρτήματά της, τα οποία είναι δύο Καθίσματα και τέσσερα Κελιά. Ηγούμενος της Μονής είναι ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος.
Ανά πενταετία, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Διονυσίου αναλαμβάνει καθήκοντα Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, ο οποίος, μαζί με τους αντιπροσώπους των Ιερών Μονών Ζωγράφου, Αγίου Παντελεήμονος και Κωνσταμονίτου αποτελούν την τετραμελή Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Οι Μονές αυτές συναποτελούν - σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη - την 5η μόνιμη τετράδα Ιερών Μονών που κυκλικά, ανά πενταετία και για ένα έτος συγκροτούν την Ιερά Επιστασία.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Ο αρσανάς της μονής Διονυσίου κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα από τους αδελφούς Θωμά και Μανουήλ από τις Σέρρες. Σήμερα εκτός από το μικρό γραφικό λιμανάκι σώζονται ο ναός του Αγίου Δημητρίου, 17ου αιώνα, καθώς και διάφορα άλλα κτίρια, που έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα και χρησιμοποιούνται σαν εργατόσπιτα και αποθήκες της μονής. Το συγκρότημα του αρσανά βρίσκεται σε μικρό λιμανάκι νοτιοανατολικά του μοναστηριού. Περιλαμβάνει το κτίριο του αρσανά, ένα κιόσκι, μια αποθήκη και ένα εργατόσπιτο. Το κιόσκι και αποθήκη βρίσκονται δυτικά του αρσανά. Το εργατόσπιτο, δομημένο σε ένα ανάχωμα, τοποθετείται στην βορεινή πλευρά του αρσανά. Ο αρσανάς, πέρα από το χαρακτηριστικό ισόγειο καραβοστάσιο και τους χώρους του αρσανάρη στον όροφο, περιλαμβάνει στα βορειανατολικά μια αποθήκη καθώς και ένα εργατόσπιτο. Όσον αφορά την ιστορική εξέλιξη του συγκροτήματος, στην πρώτη φάση, η οποία χρονολογείται πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα, το επίνειο του μοναστηριού περιλάμβανε μόνο ένα ισόγειο καραβοστάσιο, το οποίο ταυτίζεται με το νοτιοδυτικό τμήμα του σημερινού καραβοστασίου. Μεταξύ των 1593 και 1636, έγινε επέκταση του καραβοστασίου και προσθήκη στον όροφο, η οποία περιλάμβανε τους χώρους του αρσανάρη καθώς και μια αποθήκη. Στα μέσα του 18ου αιώνα, έχουν ήδη κατασκευαστεί η ισόγεια αποθήκη καθώς και το κιόσκι στα δυτικά του αρσανά, το ακριβές έτος κατασκευής των οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί. Παράλληλα, βορειοανατολικά του αρσανά προσαρτήθηκε ένα διώροφο κτίσμα. Στις αρχές του 19ου αιώνα, πλημμύρα κατέστρεψε ολοσχερώς το διώροφο αυτό κτίσμα, οπότε και κατασκευάστηκε το σημερινό εργατόσπιτο στην θέση του. Το 1950 κατασκευάστηκε ένας ισόγειος στάβλος, στην θέση του σημερινού εργατόσπιτου και το 1960 επαναδομήθηκε το κιόσκι.

ΠΥΡΓΟΙ

Ο Πύργος της Ιεράς Μονής Διονυσίου βρίσκεται ενσωματωμένος στη βόρεια πλευρά της, έχει σχήμα τετράγωνο και ύψος περίπου 24 μέτρα. Eίναι ένας από τους υψηλότερους και ισχυρότερους του 'Aθωνα. Kτίστηκε στις αρχές του 16ου αιώνα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με σωζόμενη επιγραφή, το 1520. Μέχρι το ύψος των πέντε μέτρων από το έδαφος είναι συμπαγής και δεν έχει καθόλου κατοικήσιμο χώρο, παρά μόνο μια μικρή δεξαμενή και στη συνέχεια περιλαμβάνει τέσσερις ορόφους. Ο Πύργος έχει αποκατασταθεί και οι όροφοί του πρόκειται να στεγάσουν τη Βιβλιοθήκη της Μονής.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

H Ιερά Μονή Διονυσίου διαθέτει επτά εξαρτηματικά Κελιά και το Αντιπροσωπείο της στις Καρυές, του Aγίου Στεφάνου. Επίσης έχει Εξάρτημά της ένα κοντινό Κάθισμα.
Τα πέντε από τα επτά Κελιά της Ιεράς Μονής Διονυσίου βρίσκονται τις Καρυές, μεταξύ των οποίων το Κελί «Γεννέσιο της Θεοτόκου», στην πλατεία του Πρωτάτου. Στις παρυφές της πολίχνης των Καρυών βρίσκεται το ιστορικό Κελί του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, του 15ου αιώνα. Στα Κελιά της διαμένουν συνολικά δέκα οκτώ μοναχοί.
Σε μικρή απόσταση από την Ιερά Μονή Διονυσίου βρίσκεται το Ιερό Κάθισμα των Αγίων Αποστόλων. Σήμερα κατοικείται από τον πολυγραφότατο μοναχό Θεόκλητο Διονυσιάτη. Ο Ναός είναι ιστορημένος και αγιογραφήθηκε το 1818, όπως μαρτυρεί σωζόμενη επιγραφή.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου
(Koutloumousiou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Έκτη (6η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 11ος ή 12ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Κωνσταντίνος Κουτλουμούς ή μοναχός Κάλλιστος
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 6 Αυγούστου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 75
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023226
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: https://koutloumous.com/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.25342, 24.24804

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου βρίσκεται πολύ κοντά στις Καρυές. Η κάτοψη της Μονής είναι τραπεζοειδής. Στο μέσο της αυλής βρίσκεται το Καθολικό που ακολουθεί την τυπολογία αυτού της Λαύρας. Η είσοδος της Μονής είναι στη βορεινή πλευρά και εγκαινιάστηκε το 1891. Χαρακτηριστικό των πολυώροφων Πτερύγων του κτιριακού συγκροτήματος είναι οι τοξοστοιχίες των όψεων. Δεν είναι γνωστή η χρονολογία της ίδρυσής της. Από έγγραφο του 1169 προκύπτει ότι η Μονή ήδη υπήρχε την εποχή εκείνη. Παλαιότερα ήταν γνωστή ως «Μονή του Βοεβόδα» ή «Μονή του Χαρίτωνος». Στις αρχές του 14ου αιώνα καταστράφηκε από τους Καταλανούς. Στη συνέχεια, επί ηγουμενίας Χαρίτωνος του Ιμβρίου και με τη συμπαράσταση Ηγεμόνων των Βαλκανίων γνώρισε μεγάλη ακμή.
Στο τέλος του ίδιου αιώνα - με Πατριαρχικό Σιγίλλιο - η Μονή ανακηρύχθηκε σε Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή. Στις αρχές του 15ου αιώνα έγινε προσάρτηση σε αυτήν της παρακείμενης ιστορικής Μονής του Αλυπίου. Πέρασε μεγάλες δοκιμασίες όταν καταστράφηκαν από πυρκαγιές τμήματά της στα τέλη του 15ου, 18ου, 19ου, αλλά ακόμη και του 20ου αιώνα. Με διάφορες όμως ενισχύσεις ανασυγκροτήθηκε. Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου λειτουργεί με κοινοβιακό σύστημα από το 1856.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Ο αρσανάς της μονής Κουτλουμουσίου βρίσκεται στη θέση Καλλιάγρα ή Καλάγρα και αποτελείται από Πύργο και κάθισμα. Σήμερα είναι ερειπωμένος. Το συγκρότημα του αρσανά βρίσκεται βορειανατολικά του μοναστηριού. Η Καλιάγρα ή ο όρμος της Μέσης υπήρξε το βασικό λιμάνι του Αγίου Όρους και επίνειο των Καρυών μέχρι την κατασκευή του λιμένα της Δάφνης την δεκαετία του 1880-1890 ενώ στις μέρες μας χρησιμοποιείται ως αρσανάς της Μονής Κουτλουμουσίου. Περιλαμβάνει πύργο, ο οποίος υψώνεται πάνω από την μπούκα την καραβοστασίου και αποτελεί έργο της πρώιμης μεταβυζαντινής περιόδου. Μέσα στον πύργο βρίσκεται ιερός ναός των Αγίων Αρχαγγέλων. H ύπαρξη πύργου, εδώ μνημονεύεται πριν από το 1422. Προφανώς στην θέση του οικοδομήθηκε ο υπάρχων αρσανάς με τον επικαθήμενο πύργο, κατά την δεύτερη δεκαετία του 16ου αιώνα. Πάνω από το ανατολικό τμήμα του καραβοστασίου υψώνεται διώροφη κατασκευή, η οποία είναι μεταγενέστερη. Αν και εξάρτημα της Κουτλουμουσίου -που βρίσκεται στο κέντρο του Αγίου Όρους- ο αρσανάς είναι πολύ κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα στον μικρό όρμο που βρίσκεται νότια από αυτό το μοναστήρι.

ΠΥΡΓΟΙ

Ο αμυντικός Πύργος της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου βρίσκεται στο δυτικό άκρο της νότιας Πτέρυγας και κατασκευάστηκε το 1508. Στεγάζει Εικονοφυλάκιο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου έχει ως Εξαρτήματά της τη Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος καθώς και τριάντα Κελιά, Καθίσματα και Ησυχαστήρια στην ευρύτερή της περιοχή. Η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου έχει δέκα οκτώ Κελιά. Ορισμένα βρίσκονται νοτιότερα της Μονής. Ιστορικότερα είναι το Ιερό Κελί του Αλύπιου το οποίο ήταν Μονή μέχρι της αρχές του 15ου αιώνα και καταγράφεται στο πρώτο Τυπικό του Αγίου Όρους ως «Μονή Γαλαιάγρας». Τα υπόλοιπα βρίσκονται στις Καρυές. Μεταξύ τους, το Κελί Τιμίου Προδρόμου, όπου μόνασε ο περίφημος αγιογράφος του 18ου αιώνα, Διονύσιος από τον Φουρνά. Εκεί έγραψε το σπουδαίο βιβλίο «Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης» και ανακαίνισε και αγιογράφησε - το 1711 - τον Ναό του Κελιού. Πέντε Καθίσματα βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου. Κοντά της είναι τα τέσσερα από αυτά, ενώ κατοικούνται τα τρία. Έχει επίσης τέσσερα Ησυχαστήρια που βρίσκονται στην περιοχή της Καψάλας.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Παντοκράτορος
(Pantokratoros Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Έβδομη (7η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1363 ή 14ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Μοναχοί Αλέξιος και Ιωάννης
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 6 Αυγούστου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 28
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023880
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://pantokrator.gr/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.2838, 24.2663

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου, πάνω σε γραφική και βραχώδη τοποθεσία κοντά στη θάλασσα. Ιδρύθηκε από τον μέγα στρατοπεδάρχη Αλέξιο και τον αδελφό του, ύστερα από τα μέσα του 14ου αιώνα.
Στην εδραίωση και ενίσχυση της μονής συνέβαλαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιωάννης Ε' ο Παλαιολόγος και Μανουήλ Β' ο Παλαιολόγος. Αρκετά μονύδρια της εποχής εκείνης όπως του Ραβδούχου, του Φαλακρού, του Αγίου Δημητρίου, του Αυξεντίου προσαρτήθηκαν στην νεοσύστατη μονή Παντοκράτορος.
Την οικονομική κρίση που δέχθηκε εξ΄ αιτίας των κατακτήσεων του Όρους από τους Τούρκους την αντιμετώπισε με την βοήθεια των ελληνικής καταγωγής ηγεμόνων παραδουναβίων περιοχών, Φαναριωτών, της Αικατερίνης B' της Ρωσίας και ευσεβών Χριστιανών. Η μονή υπέστη σοβαρές καταστροφές από πυρκαγιά το 1773 και δύο αιώνες αργότερα το 1948. Αποκαταστάθηκε όμως και στις δυο περιπτώσεις μετά από μεγάλες προσπάθειες των μοναχών της μονής.
Το μοναστηριακό συγκρότημα της Παντοκράτορος έχει σχήμα ακανόνιστο πολύπλευρο, με τον πύργο της να δεσπόζει στην βορειοδυτική γωνία. Ο αρχικός πυρήνας ήταν περιορισμένος στο δυτικό της τμήμα. Η συνολική εικόνα της μονής με τα περιβάλλοντα κτίσματά της, είναι ένας αρμονικός συνδυασμός δόμησης και φυσικού περιβάλλοντος.Η δόμηση αξιοποιεί τα εδαφολογικά της στοιχεία, όπως την απότομη κλίση των βράχων της ανατολικής πλευράς, για προστασία και την αντίθετη δυτική πλευρά της σαν ζωτικό χώρο και επίνειο της μονής.
Η μονή μετατράπηκε σε Κοινόβιο το 1993 με σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Το συγκρότημα του αρσανά της μονής Παντοκράτορος περιλαμβάνει ένα σύνολο κτισμάτων που εξυπηρετούσαν παλαιότερα σε καθημερινή βάση τις περισσότερες ανάγκες διαμετακόμισης ανθρώπων, υλικών και εμπορευμάτων αλλά και προστασίας των μικρών πλοιαρίων των ψαράδων-μοναχών. Σήμερα οι μεταφορές στο μεγαλύτερο τμήμα τους διεξάγονται οδικώς. Το συγκρότημα του αρσανά βρίσκεται νοτιοανατολικά του μοναστηριού. Τα κτίρια χωροθετούνται γύρω από ένα μικρό κολπίσκο. Το κτίριο του αρσανά, ένα μικρό και ένα μεγάλο εργατόσπιτο, ένας στάβλος, ένα ψαρόσπιτο καθώς και ένα φρεατοστέγασμα αποτελούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του συγκροτήματος. Τα δυο εργατόσπιτα, λόγω των κλίσεων του εδάφους, χωροθετούνται σε πρανές και είναι απομακρυσμένα από τα υπόλοιπα. Ο αρσανάς είναι διώροφος, μικρών διαστάσεων, βορειοανατολικά του οποίου προσαρτάται μια αποθήκη. Όσον αφορά στην ιστορική εξέλιξη, ο αρσανάς, δυο οικοδομικών φάσεων, είναι το πρώτο κτίσμα του συγκροτήματος. Κατά τον 19ο αιώνα κατασκευάστηκαν και τα συνοδευτικά κτίσματα.

ΠΥΡΓΟΙ

Η μονή Παντοκράτορος έχει δύο αμυντικούς πύργους. Ο μεγαλύτερος και επιβλητικότερος βρίσκεται στο βόρειο άκρο της δυτικής πτέρυγας. Στο τελευταίο όροφο του βρίσκεται το παρεκκλήσι της Αναλήψεως. Ο πύργος αυτός πρόσφατα αποκαταστάθηκε προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί σαν εκθεσιακός χώρος. Ο δεύτερος πύργο της είναι πάνω από την είσοδο στο νότιο άκρο της δυτικής πτέρυγας.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η μονή Παντοκράτορος έχει εξαρτήματά της σήμερα, μία σκήτη, έντεκα κελιά, σαράντα καλύβες και δύο καθίσματα. Από τα Κελιά της μονής, τα έξι διατέλεσαν στην ιστορική διαδρομή του Αγιορείτικου μοναχισμού μονύδρια. Η Σκήτη που υπάγεται στη μονή είναι η κοινοβιακή Σκήτη Προφήτου Ηλία και έχει μορφή ενιαίου κτιριακού συγκροτήματος.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
(Xiropotamou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Όγδοη (8η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 424 ή 11ος αιώνας ή 10ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Αυτοκράτειρα Πουλχερία ή Μοναχός Παύλος Ξηροποταμηνός
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 9 Μαρτίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2001: 25
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023251
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-ksiropotamou/odiporiko/207/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.2287, 24.22176

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η ιερά Μονή Ξηροποτάμου βρίσκεται στο μέσο της νοτιοδυτικής πλευράς της αθωνικής χερσονήσου, σε περίοπτη θέση επάνω από τον όρμο της Δάφνης. Η παράδοση αποδίδει την ίδρυσή της στην Αυτοκράτειρα Πουλχερία, άλλη στον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο και στον Ρωμανό Λεκαπηνό. Ιστορικές πηγές και μαρτυρίες τοποθετούν την ίδρυσή της στο τέλος του 10ου αιώνα. Πιθανότερος ιδρυτής φαίνεται να είναι ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός που μόνασε προηγουμένως στην περιοχή αυτή, την εποχή του Οσίου Αθανασίου τον Αθωνίτη. Η Μονή ήταν μία από τις πλουσιότερες της εποχής της κατά τον 11ο αιώνα, με εκτεταμένα τα όριά της. Η ευημερία της συνεχίστηκε ως τις αρχές του 13ου αιώνα, ανακόπηκε όμως στα χρόνια της Φραγκοκρατίας, εξ αιτίας οικονομικών δυσχερειών και πειρατικών επιδρομών αλλά και μετά την πυρκαγιά που υπέστη το 1280. Στη συνέχεια ενισχύθηκε από τους βυζαντινούς Αυτοκράτορες και Ηγεμόνες της Σερβίας. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας η Μονή πέρασε μεγάλες δοκιμασίες λόγω επιδρομών των κατακτητών αλλά και δύο μεγάλων πυρκαγιών στις αρχές του 16ου και του 17ου αιώνα. Ανέκαμψε μόλις τον 18ο αιώνα, επί μοναχού Καισαρίου Δαπόντε, ο οποίος - ύστερα από οκτάχρονη περιοδεία για εξεύρεση οικονομικών πόρων - ανακαίνισε το μεγαλύτερο μέρος της.
Το σχήμα του μοναστηριακού συγκροτήματος της ιεράς Μονής Ξηροποτάμου είναι σχεδόν τετράγωνο, με τριώροφες Πτέρυγες που εξωτερικά συνδυάζουν την υψίκορμη προστατευτική λιθοδομή με τα προεξέχοντα στους ορόφους σαχνισιά. Η παλιά είσοδος της Μονής βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της, με μαρμάρινο πρόπυλο και Διαβατικό. Η νεότερη βρίσκεται στην ίδια Πτέρυγα, βορειότερα. Η αυλή της είναι ευρύχωρη με το Καθολικό στο κέντρο της. Αυτό συνδέεται, με υαλόφρακτο, σκεπαστό διάδρομο, με τη δυτική Πτέρυγα όπου βρίσκεται η Τράπεζα. Τα περισσότερα κτίσματα που συνθέτουν τις Πτέρυγες της Μονής είναι του 18ου αιώνα.
Η ιερά Μονή Ξηροποτάμου μετατράπηκε σε κοινόβιο το 1981, με Σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου. Κατέχει την 8η θέση στην ιεραρχία των ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Ηγούμενός της είναι ο Αρχιμανδρίτης Ιωσήφ. Ανά πενταετία, αντιπρόσωπός της, μαζί με εκείνους των ιερών Μονών Χιλανδαρίου, Αγίου Παύλου και Οσίου Γρηγορίου απαρτίζουν την τετραμελή Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, με Πρωτεπιστάτη από την ιερά Μονή Χιλανδαρίου. Οι Μονές αυτές - σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους - αποτελούν την 4η μόνιμη τετράδα Μονών που κυκλικά, ανά πενταετία και για ένα έτος εναλλάσσονται στην Ιερά Επιστασία.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Το συγκρότημα του Αρσανά της μονής Ξηροποτάμου βρίσκεται πολύ κοντά στο επίνειο της Δάφνης. Ο ρώσος περιηγητής Barsky το 1744 τον σχεδίασε ιδιαίτερα παραστατικά. Το μεγάλο σε μέγεθος Ψαρόσπιτο της Μονής διαθέτει βοηθητικούς χώρους στο ισόγειο και Κελί στον όροφο και βρίσκεται όμορα του Αρσανά της. Στο επίνειο της Μονής Ξηροποτάμου, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου περίπου από το μοναστήρι, σώζεται ο κατερειπωμένος μεσαιωνικός πύργος της Αγίας Πουλχερίας. Το επίνειο περιλαμβάνει το κτίριο του αρσανά, ένα φρεατοστέγασμα, ένα εργατόσπιτο και μια αποθήκη. Τα κτίρια αυτά γειτνιάζουν. Η αποθήκη και το εργατόσπιτο βρίσκονται όπισθεν του αρσανά ενώ ένας δρόμος, που ανεβαίνει στο μοναστήρι, απομακρύνει το σύνολο των κτισμάτων από το φρεατοστέγασμα. Ο αρσανάς είναι ένα διώροφο κτίσμα, με καραβοστάσιο στο ισόγειο και τα δωμάτια κελιών στον όροφο. Δυτικά του είναι
προσαρτημένο ένα διώροφο εργατόσπιτο. Το κτίριο του αρσανά δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθεί με ακρίβεια, γεγονός όμως είναι ότι κατασκευάστηκε σε δυο οικοδομικές φάσεις. Πρώτα οικοδομήθηκε ένα ισόγειο καραβοστάσιο και το 1742 ακολούθησε η προσθήκη του ορόφου. Κατόπιν ακολούθησε η προσάρτηση του εργατόσπιτου. Τα κτίσματα, που πλαισιώνουν τον αρσανά, κατασκευάστηκαν κατά τα τέλη του 19ου αιώνα.

ΠΥΡΓΟΙ

H ιερά Moνή Ξηροποτάμου δεν διασώζει κανένα απο τους Πύργους που στην ιστορική της διαδρομή διέθετε. Στη σχεδιαστική απεικόνιση του Ρώσου περιηγητή Μπάρσκυ, του 1744, παρουσιάζεται Πύργος στη νοτιοδυτική Πτέρυγα της Μονής. Η Πτέρυγα αυτή καταστράφηκε από πυρκαγιά μεταγενέστερα και ανοικοδομήθηκε χωρίς αμυντικό Πύργο.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Στην ιερά Μονή Ξηροποτάμου ανήκουν έξι Κελιά. Πρόκειται για ένα σύνολο σκηνωμάτων, από τα αρχαιότερα του Αγίου Όρους, τα οποία αποτελούσαν Σκήτη στο παρελθόν, μαζί με άλλα που δεν διασώζονται. Βρίσκονται κοντά στη Μονή, στην αντίπερα όχθη του χειμάρρου. Στη Μονή ανήκει επίσης ο λιμένας της Δάφνης.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Ζωγράφου
(Zografou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Ένατη (9η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 919 ή 970
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Μοναχοί Μωυσής, Ααρών και Ιωάννης
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Βουλγαρική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στον Άγιο Γεώργιο
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 23 Απριλίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 48
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023247
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-zwgrafou/odiporiko/194/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.30638, 24.16016

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Η ιερά Μονή Ζωγράφου βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά της αθωνικής χερσονήσου, αθέατη από τη θάλασσα, επάνω σε δασώδη πλαγιά. Κατά την παράδοση κτίστηκε τον 10ο αιώνα, στα χρόνια του αυτοκράτορα Λεοντίου ΣΤ΄ του Σοφού, από τρεις μοναχούς από την Αχρίδα. Λόγω διαφορών μεταξύ τους, για το όνομα της Μονής άφησαν στο Ναό ξύλινη πλάκα, στην οποία σχηματίστηκε η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, στον οποίο και αφιερώθηκε. Στο Τυπικό του Τσιμισκή του 972 αναφέρεται το όνομα «Γεώργιος Ζωγράφος». Εκτιμάται ότι η χρονολογία αυτή συμπίπτει με την ίδρυσή της.
Αρχικά, η ιερά Μονή Ζωγράφου ήταν ελληνική και όλοι οι εκπρόσωποί της υπογράφουν ελληνικά. Για πρώτη φορά το 1192 εκδηλώνεται το ενδιαφέρον των βασιλέων της Βουλγαρίας, γεγονός που ενθαρρύνει την προσέλευση βουλγαρόφωνων μοναχών στον Άθωνα και την αλλαγή του χαρακτήρα της Μονής. Η Μονή ενισχύθηκε επανειλημμένα από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο.
Στις αρχές του 13ου αιώνα υπέστη σοβαρές καταστροφές από Καταλανούς πειρατές, αλλά και τους ενωτικούς του αυτοκράτορα Μιχαήλ Η΄ και του Πατριάρχη Βέκκου, οι οποίοι θανάτωσαν δια πυρός είκοσι έξι μοναχούς και λαϊκούς στον Πύργο της (ο Ηγούμενος της Μονής, Θωμάς, εικοσιένας μοναχοί και τέσσερις λαϊκοί),  το 1279/1280. Το 1873 ανεγέρθηκε Μνημείο των είκοσι έξι αυτών μαρτύρων στη θέση του παλιού Πύργου. Για την αποκατάσταση των καταστροφών οι αυτοκράτορες Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος και Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος ενίσχυσαν σημαντικά το Μοναστήρι. Το ίδιο έκαναν και ο Μιχαήλ Ασάν της Βουλγαρίας καθώς και Ηγεμόνες της Σερβίας και της Μολδαβίας.
Το μοναστηριακό συγκρότημα είναι μεγαλοπρεπές, με ορθογώνια βασική διάταξη των κτιρίων και προεξέχοντα επί μέρους τμήματα στο εξωτερικό περίγραμμα. Η είσοδος της Μονής με το Διαβατικό βρίσκονται στη βορεινή πλευρά του συγκροτήματος.
Το Καθολικό, απέναντι από το Διαβατικό, είναι κτισμένο κάθετα στον άξονα της αυλής και τη διαχωρίζει σε δύο τμήματα. Μεγάλο μέρος των κτισμάτων των Πτερύγων είναι δομημένο με λαξευτούς ορθογώνιους λίθους και πλίνθους με ισοδομική τοιχοποιία. Τα παλαιότερα σωζόμενα κτίρια είναι των αρχών του 16ου αιώνα. Η νοτιοανατολική Πτέρυγα της Μονής είναι ανακαινισμένη το 1716. Η βορεινή Πτέρυγα, το πρόπυλο και η δυτική Πτέρυγα - η επιβλητικότερη της Μονής - είναι κτισμένες την περίοδο από το 1862 μέχρι το 1896. Η Μονή Ζωγράφου είναι κοινοβιακή από το 1849 με Σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Ανθίμου Δ΄. Κατέχει την 9η θέση στην ιεραρχία των Μονών του Αγίου Όρους. Η Μονή έχει οκτώ Παρεκκλήσια μέσα στο χώρο της και άλλα οκτώ εξωτερικά του οικοδομικού της συγκροτήματος.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Το συγκρότημα του αρσανά της μονής Ζωγράφου βρίσκεται στο Σιγγιτικό κόλπο λίγο βορειότερα του αρσανά της Μονής Κωνσταμονίτου. Συνδέεται με τη μονή με αμαξιτό χαλικόστρωτο δρόμο που υποκατέστησε το εξαιρετικό λιθόστρωτο μονοπάτι. Ο αρσανάς είναι ένα αξιόλογο οικοδομικό συγκρότημα που περιλαμβάνει, οχυρωματικό πύργο, το παρεκκλήσι του Αγίου Νικολάου ανεμόμυλο, νεώριο, αποθήκες και εργατόσπιτα. Στην εγγύς περιοχή του αρσανά μέσα στη θάλασσα σώζονται τα ερείπια αρχαίου πολίσματος. Η αρχική φάση του αρσανά χρονολογείται το 1475. Η κατασκευή του οχυρωματικού πύργου υπολογίζεται στις αρχές του 16ου αιώνα. Διαδοχικές τροποποιήσεις και προσθήκες στους επόμενους αιώνες και η ανέγερση του ναού το 1897 ολοκληρώνουν την μορφή του οικοδομικού συγκροτήματος. Η κατασκευή των συνοδευτικών κτιρίων του συγκροτήματος πραγματοποιήθηκε κατά τον 19ο - 20ο αιώνα.

ΠΥΡΓΟΙ

Στην Ιερά Μονή Ζωγράφου είναι γνωστή η θέση ενός Πύργου, όπου, κατά την Παράδοση, κάηκαν το 1276 οι είκοσι έξι μάρτυρες της Μονής, γεγονός που απεικονίζεται και σε τοιχογραφία του Καθολικού. Η θέση του Πύργου αυτού ταυτίζεται σήμερα με τη θέση του μνημείου των είκοσι έξι μαρτύρων, ενώ ένας άλλος Πύργος, στη βορειοανατολική γωνία της Μονής χρησιμοποιούνταν άλλοτε σαν τόπος εγκλεισμού - σωφρονισμού μοναχών της Μονής.
Ο πιο εντυπωσιακός Πύργος της Μονής βρίσκεται στον Αρσανά της και είναι ένας από τους πιο ενδιαφέροντες αλλά και καλοδιατηρημένους του Αγίου 'Ορους. Ο Πύργος αυτός, σε συνδιασμό με τα λοιπά, όμορα κτίσματα, δηλαδή Παρεκκλήσι και Κελί, αποτελεί ένα από τα αρμονικότερα αρχιτεκτονικά σύνολα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

Η Ιερά Μονή Ζωγράφου διαθέτει σήμερα εξαρτήματα, τόσο στον ευρύτερο χώρο της, όσο και στην περιοχή των Καρυών. Στην ευρύτερη περιοχή της έχει οκτώ Καθίσματα ενώ στην περιοχή των Καρυών βρίσκονται δύο Κελιά (το ένα ερειπωμένο, πλέον) και δύο Αντιπροσωπεία της, το παλιό και το νέο. Στο κέντρο των Καρυών διαθέτει επίσης δύο κτίσματα κοσμικών χρήσεων (παλιά εργαστήρια). Πρόκειται για δύο καλοδιατηρημένα, διώροφα κτίσματα που χρησιμοποιούνται ως εστιατόριο - ξενοδοχείο και κατάστημα, αντίστοιχα.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Ιερά Μονή Δοχειαρίου
(Dochiariou Monastery)

Γενικές Πληροφορίες
(General information)

ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ: Δέκατη (10η)
● ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ: 10ος ή 11ος αιώνας
● ΙΔΡΥΤΕΣ: Μοναχός Ευθύμιος (δοχειάριος)
● ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ: Ορθόδοξη Εκκλησία
● ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ: Ελληνική
● ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ: στους Αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ
● ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ: 8 Νοεμβρίου
● ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011: 53
● ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +302377023245
● ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.kedak.gr/iera-moni-doxeiariou/odiporiko/187/
● e-mail:
● ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: 63086 Χερσόνησος του Άθω, Ελλάδα
● Γεωγραφικές συντεταγμένες: 40.26691, 24.17259

ΙΣΤΟΡΙΑ

Friday, February 21, 2020
Είναι η πρώτη παράκτια Μονή της νοτιοδυτικής πλευράς της αθωνικής χερσονήσου. Ιδρυτή της θέλει η παράδοση τον συνασκητή και μαθητή του Aγίου Aθανασίου, Eυθύμιο, τον οποίον ονόμαζαν «δοχειάρη» γιατί προηγουμένως ήταν αποθηκάριος στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Το πρώτο μονύδριο κτίστηκε στη Δάφνη και μετέπειτα στη σημερινή του θέση, μετά το έτος 1050 περίπου. Στο τέλος του 11ου αιώνα, ο δραστήριος Ηγούμενός της - και πρώην Πατρίκιος, Nεόφυτος - ανακαίνισε και μεγάλωσε τη Μονή. Από τη σειρά που κατέχει στα Τυπικά του Αγίου 'Όρους συμπεραίνεται και η ακμή της τους τρείς πρώτους αιώνες της ζωής της. Από το τέλος του 13ου αιώνα και αρχές 14ου, παρουσιάζει κάμψη, λόγω των πειρατικών επιδρομών. Στη συνέχεια, ενισχύθηκε σημαντικά από τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Ιωάννη Παλαιολόγο και τον Βασιλιά της Σερβίας Στέφανο Δουσάν.
Με την τουρκική κατοχή και τις άλλες εθνικές καταστροφές περιέπεσε σε παρακμή μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα. Επανέκαμψε όμως, με την ουσιαστική συμβολή του ανδριανουπολίτη Ιερέα Γεωργίου, που θεραπεύτηκε στο αγίασμα των Αγίων Αρχαγγέλων και της οικογένειας του Ηγεμόνα της Mολδοβλαχίας, Ιωάννη Λεπουσνεάνου. Kατά την ελληνική επανάσταση του 1821 η Ιερά Μονή Δοχειαρίου έχασε το σύνολο της κινητής περιουσίας της.
H Μονή σχηματίζει ακανόνιστο πεντάπλευρο, με εξέχοντα τον αμυντικό της Πύργο στην ανατολική της πλευρά. Αποτελεί το γραφικότερο μοναστηριακό συγκρότημα, λόγω της μορφολογίας του και της αμφιθεατρικής του θέσης, με κυπαρίσσια στον περιβάλλοντα χώρο και τις ξεχωριστές σε μορφή καμινάδες. Παρ΄ όλη τη μικρή του επικλινή αυλή στην οποία κυριαρχεί το Καθολικό, η εσωτερική του αίσθηση είναι μικρού νησιωτικού οικισμού.
Kατέχει τη δέκατη θέση ανάμεσα στις αθωνικές Μονές. Μετατράπηκε σε κοινόβιο το 1980 με Σιγίλλιο του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου.

ΑΡΣΑΝΑΣ

Friday, February 21, 2020
Ο αρσανάς της μονής Δοχειαρίου είναι κοντά στη μονή και αποτελεί ένα όμορφο μικρό και οργανωμένο οικιστικό σύνολο. O υπάρχων σήμερα πύργος του επισκευάστηκε κατά τον 16ο αιώνα. Aργότερα ανεγέρθηκαν προκτίσματα και δημιούργησαν το σημερινό ενιαίο σύνολο το οποίο σε δύο φάσεις αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Το συγκρότημα του αρσανά του μοναστηριού απαρτίζεται από τον αρσανά στο μέσο, τον μικρό αρσανά στα βορειοδυτικά και το ψαρόσπιτο με το κιόσκι στα νοτιοανατολικά. Τα κτίσματα αυτά είναι με πρόσωπο προς την θάλασσα και είναι δομημένα το ένα δίπλα στο άλλο, σε συνεχές σύστημα. Βόρεια του συγκροτήματος οικοδομείται το εργατόσπιτο του συγκροτήματος, το οποίο γειτνιάζει με τον μικρό αρσανά. Ο αρσανάς είναι ένα ισόγειο κτίριο με ύψωση δυο ορόφων στο νοτιοδυτικό τμήμα του, που αποτελεί τον πύργο - κατοικία του αρσανάρη μοναχού. Το παλαιότερο κτίσμα του συγκροτήματος είναι ο αρσανάς, ο οποίος χρονολογείται στα τέλη του 16ου αιώνα. Τον επόμενο αιώνα προσαρτάται ένα ισόγειο καραβοστάσιο βορειοδυτικά του και προς τα τέλη του 17ου αιώνα ακολουθεί η κατασκευή του ψαρόσπιτου. Μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, το καραβοστάσιο αποκτά όροφο. Το κιόσκι και το εργατόσπιτο δομούνται στις αρχές και στα τέλη του 19ου αιώνα αντίστοιχα.

ΠΥΡΓΟΙ

Ο αμυντικός Πύργος της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου δεσπόζει στην ανατολική πλευρά της. Είναι της αρχικής φάσης, με ανακαίνιση που έγινε το 1617, ενώ ο Πύργος της εισόδου της Μονής υφίσταται από τις αρχές του 17ου αιώνα.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (Σκήτες - Κελιά - Καθίσματα)

H Ιερά Μονή Δοχειαρίου δεν έχει Κελιά, εκτός από εκείνο των Aγίων Πάντων στις Καρυές, που χρησιμοποιείται ως Αντιπροσωπείο. Aπο τα Καθίσματα που διαθέτει στην ευρύτερή της περιοχή, τέσσερα κατοικούνται απο εξαρτηματικούς μοναχούς.

Φωτογραφία 1913
(Photo 1913)

Φωτογραφίες
(Photo Gallery)

Παλιές Φωτογραφίες
(Old Photos)

ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE


ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ & ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Βαγγέλης Κατσαρίνης
Ηλεκτρονικός - Κατασκευαστής Ιστοσελίδων Διαδικτύου
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Sunspot Web Design
© Sunspot Web Design 2015-2023 ®

Τηλέφωνα επικοινωνίας :
+302374023330 & +306946676500
Υπεύθυνοι ιστοσελίδας :
Μαίρη Παπαδοπούλου & Βαγγέλης Κατσαρίνης
ΕΔΡΑ : Κασσάνδρεια Χαλκιδικής
e-mail :
Σαν την Χαλκιδική... δεν έχει !
Wednesday, May 19, 2021
Φως, ήλιος, καυτό αεράκι, θάλασσα, απέραντο γαλάζιο, μαγευτικές ακρογιαλιές, υπέροχες παραλίες, νησάκια λουσμένα στο χρώμα, ο ήχος των τζιτζικιών, βαρκάδες, παιχνίδια στην άμμο, βουτιές από ψηλούς βράχους, μακροβούτια, εξερεύνηση με μάσκα και βατραχοπέδιλα, βόλτες με θαλάσσιο ποδήλατο, θαλάσσια σπορ, μάζεμα κοχυλιών, ατελείωτα ηλιοβασιλέματα, φεγγαρόστρατες με πανσέληνο, μουσική, συναυλίες, ζεστές νύχτες κάτω από τα αστέρια, θερινό σινεμά, μουσική και χορός, φεστιβάλ, βόλτα στους αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινοί πύργοι και εκκλησίες, ουζάκι και ρετσίνα, τσίπουρο με μύδια αχνιστά, χταποδάκι στα κάρβουνα, ψάρια στην σχάρα με παγωμένη Μαλαγουζιά, πράσινες ελιές Χαλκιδικής, λιαστές ντομάτες, υποβρύχιο βανίλια, σπιτική παγωμένη βυσσινάδα, καρπούζι, σταφύλι, παγωμένος φραπέ, δροσερά κοκτέιλ στο κύμα συνδυασμένα με την Ελληνική φιλοξενία κάνουν την Χαλκιδική έναν από τους πρώτους τουριστικούς προορισμούς για εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο !

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση
και γενικά η αναπαραγωγή των κειμένων της ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς γραπτή άδεια του δημιουργού. Οι φωτογραφίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Sunspot Web Design, βάσει του νόμου 2121/1993 και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης (που έχει κυρωθεί με το νόμο 100/1975). Σημειώνεται ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μία ή περισσότερες από τις φωτογραφίες για παρουσίαση σε έντυπο μέσο ή ιστοσελίδα, υποχρεούστε να αναφέρετε στην ίδια σελίδα και σε ευκρινές σημείο με link το website: ως πηγή των εικόνων.

Find us on Facebook
Kassandra Halkidiki
Kassandra Hotels